Một số ký hiệu cầu dao điện hiện nay

ACB: ( Aricircuit breaker) Máy cắt không khí
VCB: (Vacuum circuit breakers) Máy cắt chân không
MCCB: ( Moulderd case cuircuit breaker) Aptomat khối dòng cắt lớn trên 80
MCB: (Miniature Circuit Breaker) Aptomat tép dòng cắt định mức và cắt quá quá tải thấp (100A/10kA)
RCCB: (Residual current Circuit Breaker) Chống dòng rò loại có kích thước cỡ MCB 2P, 4P.
RCBO: (Residual current Circuit Breaker with Over current protection) Chống dòng rò loại có kích thước cỡ MCB 2P có thêm bảo vệ quá dòng.
ELCB: (Earth leakage Circuit Breaker) Thiết bị chống dòng rò

Là 1 loại MCCB hay MCB thường có thêm bộ cảm biến dòng rò.

Vừa bảo về ngắn mạch, vừa bảo vệ quá tải, vừa bảo vệ dòng rò.

RCBO = ELCB = RCCB + MCB (MCCB)

RCD: (Residual Current Device) Là một thiết bị luôn gắn kèm (thêm) với MCCB hay MCB để bảo vệ chống dòng rò.

.
.
.
.
0334868456